اهداف و وظایف


 • بررسی و توسعه زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت توسعه آموزش الکترونیک
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های توانمندسازی آموزش الکترونیک جهت اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان و دانشجویان
 • ارائه مشاوره تخصصی در زمینه آموزش الکترونیک به دانشکده‌ها
 • ارزشیابی برنامههای آموزش الکترونیک  و بررسی دروس و محتوای تولید شده اعضای هیات علمی
 • شناسایی و جلب همکاری اعضای هیات علمی دانشکده­های به عنوان عضو هیات علمی همکار واحد آموزش مجازی
 • نظارت بر اجرای آییننامههای آموزش الکترونیکی 
 • تعامل با دانشکدهها جهت معرفی و ارائه مشاوره تخصصی در زمینه آموزش الکترونیک
 • مدیریت کاربران سامانه آموزش الکترونیک در سطح دانشکدهها
 • ارائه گزارشهای دوره­ای از برنامه­های آموزش الکترونیک به مدیریت مرکز مطالعات
 • برنامهریزی و اجرای دوره­های توانمند­سازی آموزش الکترونیک جهت اساتید،کارشناسان و دانشجویان 
 • تحقیق و پژوهش بر روی شیوههای نوین تولید محتوا 
 • مدیریت، نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشهای الکترونیکی در دانشکدهها و ارزشیابی برنامهها
 • انجام نظرسنجی و سنجش رضایتمندی اعضای هیات علمی، دانشجویان از خدمات مرکز رسیدگی به شکایات کاربران از اشکلات فنی مربوط به محتوا دروس
 • تعامل با مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه جهت پیشتیبانی نرم افزاری و شناسایی پیمانکاران خارج از مرکز به منظور تولید الکترونیکی دروس
 • فراهمآوری زمینه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سایر نهادهای ذیربط جهت توانمندسازی در تولید محتوای الکترونیک

جستجو
استودیو صدا (۱۳۹ بازدید)
وبینار (۶۷ بازدید)
استودیو تصویر (۵۹ بازدید)
COVID 19 (۵۸ بازدید)
گواهی (۵۶ بازدید)
تولید محتوا (۵۵ بازدید)
افتتاحیه (۳۶ بازدید)
چارت سازمانی (۳۲ بازدید)
آزمون دندانپزشکی (۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...