شورای تخصصی


به منظور برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های مربوط به آموزش الکترونیک دانشگاه، کمیته ی تخصصی آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با اعضای ذیل تشکیل می گردد :

 

لیست ....

شرح وظایف 

  • بررسی و توسعه زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز جهت توسعه آموزش الکترونیک
  • تدوین برنامه عملیاتی واحد آموزش الکترونیک در راستای توسعه یادگیری الکترونیک در هر سال تحصیلی
  • سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای دوره های توانمند سازی آموزش الکترونیک جهت اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان
  • ارائه مشاوره تخصصی در زمینه آموزش الکترونیک به دانشکده ها
  • ارزشیابی برنامه های آموزش الکترونیک برگزار شده در سطح دانشگاه
  • ارائه گزارش های دوره ای از برنامه های آموزش الکترونیک به معاون آموزشی
  • بررسی و تایید دروس و محتواهای تولید شده براساس چک لیست های مربوطه جهت صدور گواهی های معادل سازی واحدهای مجازی
  • انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سایر نهادهای ذی ربط جهت توانمند سازی و تولید محتوای الکترونیک

جستجو
استودیو صدا (۱۳۹ بازدید)
وبینار (۶۸ بازدید)
استودیو تصویر (۵۹ بازدید)
COVID 19 (۵۸ بازدید)
گواهی (۵۶ بازدید)
تولید محتوا (۵۵ بازدید)
افتتاحیه (۳۶ بازدید)
چارت سازمانی (۳۲ بازدید)
آزمون دندانپزشکی (۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...